Cel: Dotacje na kapitał obrotowy w ramach działania 3. 4. programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Planowane efekty: Utrzymanie działalności gospodarczej

Wartość projektu: 202 235,31 zł

Wkład funduszy europejskich: 100%